МАТЕРИАЛНА БАЗА

УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ

Медицинският университет е неразривно свързан със университетските болници. Макар и придобили самостоятелност в хода на демократичната здравна реформа, в университетските продължава да се провежда качествено образование.
Университетските преподавателите и специалистите, работещи в тях, се радват на изключително висок авторитет. Те са едни от най-търсените и уважавани специалисти в страната, със собствено място в медицинското образование и практика.
В момента Медицинския университет ползва за обучение на своите студенти базите на 13 университетски болници.
Моля използвайте връзките в лявото меню, за да научите повече за тях.

ophtalmo1Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски"
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД е единствената българска болница, избрана и наградена на 39-тото издание на международната награда за качество.
Университетска болница "Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София е правоприемник на Държавна институтска болница "Св. Иван Рилски"- гр. София, след преобразуването й в търговско дружество със Заповед № РД 18-79/31.08.2000г. на Министъра на здравеопазването.
Адрес: гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15
Тел: 02/ 851 08 14
web: http://www.rilski.com 


МУУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

УМБАЛ „Александровска" ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница. Днес е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.
Адрес: гр. София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1
Тел: 02/9230 1
web: http://www.alexandrovska.com 


svannaУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна"

УМБАЛ "Св. Анна" - София АД е основана на 01.05.1879 г, като първоразредна областна болница. Тя е една от първите седем болници открити в България след освобождението от турско робство. Болницата е наследник на Обединена районна болница "Д-р Рачо Ангелов" и Института за лечение на чуждестранни граждани, които се обединяват през 2000 г. под името Университетска болница за активно лечение "Света Анна" -София АД.
Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов №1
Тел: 02/ 9759000
web: http://www.sveta-anna.eu 


isulУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ"

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" ЕАД е създадена през 1936 година. Тя е търговско дружество със 100% държавно участие и едноличен собственик на капитала министъра на здравеопазването. В болницата се осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна дейност, експертна и консултативна дейност. Хоспитализират се пациенти по спешност, планово и се извършват амбулаторни консултации и терапия.
Адрес: гр. София, ул. „Бяло море" №8
Тел: 02/ 9432170
web: http://www.isul.eu 


main icon skin 1

Университетска специализирана болница за активно лечение по Ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев"
Болницата е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Държавна институтска болница по ортопедия "Проф.Бойчо Бойчев" (бивша "Горна баня"). Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институци.
Адрес: гр.София, Горна Баня, бул."Никола Петков" № 56
Тел: 02/9554310


МУУниверситетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" ЕАД

УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на МУ - София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в страната. УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" ЕАД е високотехнологична болница, разполагаща с най-съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти.
Адрес: гр. София, ул. Здраве № 2, в сградата на "Майчин дом"
Тел: 02/ 895 6200
web: http://www.usbale.com 


МУУниверситетска специализирана акушеро-гинекологична болница "Майчин Дом"

Официалното откриване на първата специализирана акушеро-гинекологична болница Майчин дом „Княгиня Мария-Луиза"19.11.1903 г. в присъствието на Цар Фердинанд. Нов етап в развитието на акушеро-гинекологичната помощ в България започва от 1920г., когато специализираната болница „Майчин дом" е база на Катедрата по акушерство и гинекология на Катедрата на Медицински факултет към СУ.
Адрес: гр. София, ул. Здраве № 2
Тел: 02/ 9172200
web: http://www.maichindom.com 


МУСпециализирана болница за активно лечение по детски болести (Педиатрия)

СБАЛДБ е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница- национална институция, осъществяваща комплексна, съвременна диагностична, терапевтична, преподавателска дейности по проблемите на детското здравеопазване. В структурата на болницата влизат 7 клиники, с 10 клинични отделения по различни терапевтични профили на детските болести, клинична лаборатория, рентгеново отделение и др.
Адрес: гр. София, бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов" №11
Тел: 02/ 8154 210
web: http://www.detskabolnica.com 

МУ

Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Св. Екатерина"

УСБАЛССЗ "Св. Екатерина" е образец за съчетаване на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии на едно място. Динамичното й развитие през последните години и разширяването на обема на дейност й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургични центрове в България и Източна Европа. Болницата разполага с отлично оборудван диагностичен блок.
Адрес: гр. София, бул. Пенчо Славейков № 52А
Тел: 0700 12 131
web: http://www.uhsek.com 


МУМногопрофилната болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум"

СБАЛ Св. Наум - IV кмМБАЛНП "Св. Наум" - София е сред най-старите болници в България в областта на неврологията и психиатрията.
Основана е през 1938 година. Популярно гражданско наименование на болницата е "Болницата на Четвърти километър", тъй като се намира в близост до бул. „Цариградско шосе", на неговия четвърти километър от Орлов мост по посока Пловдив.
Адрес: гр. София, ул. "Любен Русев" №1
Тел: 02/ 9702 129
web: http://www.svnaum.com 

 

МУ

Многопрофилната болница за активно лечение "Света София"
Св СофияПрез 1992 година бе регистриран Медицински център "Света София" с три кабинета.
През май 2004 година бе поставена първата копка на болница "Света София. На 07.04.2006 година врати отвори Медицинския център "Света София", а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар.
Адрес: гр. София, бул.България № 104
Тел: 02/ 8184600
web: http://www.mbal-sofia.com