СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ

Стол №8 в центъра на Медицински университет предлага богат всекидневен избор на 4 – 7 комплексни менюта с грамажите и калоричността от студентския рецептурник на цена – 1 лев. Дневното кафене към стола продължава да работи и след 14 часа. Салонът на стол №8 е на разположение за всякакви студентски тържества и събрания с готовност за вечерно приготовление на храна и обслужване. За преподаватели и служители на МУ цената на обяда от три ястия е 2.16 лева.

Стол №170 на МУ се намира в блок 56 на студентските общежития в Студентски град. Изборът е между 4-7 менюта на обяд и вечеря на цената на студентски купон от 1 лев. Преподаватели и служители се хранят за 2.16 лева.

Стол №77 е извън територията на Студентски град и е предназначен за храненето на курсистите преди всичко на Библиографския институт. Помещава се в сградата на института, намиращ се на бул. „Цариградско шосе" срещу печатница „Г. Димитров". При желание е на разположение на всички студенти. Студентското хранене е на цена 1 лев, а за служители и преподаватели – 2.16 лева.

В сградата на блок №40 Б се намира кафе-клуб „Медик" с гледка към парка пред блока. Предлага идеални удобства за срещи, разговори и разтоварване. Конферентната зала до кафе-клуба е на разположение за студентски срещи, пресконференции, лекции.