ЗА РЕКТОРА

АКАД. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ, ДМ, ДБН
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Биографични бележки за Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Роден e на 26.03.1954г., в гр.Русе. Женен е и има две деца.
Завършва средно образование във Френската езикова гимназия, София през 1973 г.
Завършва висше образование по „Медицина” в Медицинска академия-София през 1982 г.
Отбива редовната си военна служба от 01.10.1975 до 30.09.1977 г.

Присъдени научни степени

През 1987 г. му е присъдена научната степен "Кандидат на медицинските науки".
През 1996 г. му е присъдена научната степен "Доктор на биологическите науки".

Присъдени научни звания

През 1987 г. получава научно-преподавателското звание „Асистент”.
През 1988 г. получава научно-преподавателското звание „Старши асистент”.
През 1990 г. получава научно-преподавателското звание „Гавен асистент”.
През 1996 г. получава хабилитационното научно-преподавателското звание „Доцент”.
През 1998 г. получава хабилитационното научно-преподавателското звание „Професор”.
През 2012 г. – Член кореспондент на Българската академия на науките.

Заемани длъжности

От 1982 г. до 1984 г. е Лекар-неонатолог, ординатор в ПОБ гр. Русе.
От 1984 г. до 1987 г. е редовен аспирант в Катедрата по химия и биохимия на Медицински факултет при Медицински университет-София.
От 1995 г. и досега е Зав. лаб. "Клетъчна сигнализация" в Катедрата по химия и биохимия.
От 1999 г. и досега е Зав. сектор "Биохимия" в Катедрата по химия и биохимия.
От 1999 г. и досега е Ръководител на Катедрата по Медицинска химия и биохимия.
От 1999 г. до 2003 г. е Зам. Декан по научната дейност на Медицински факултет при МУ-София.
От 2003 г. до 2008 г. е Началник отдел “Международна интеграция и университетска политика” на Медицински университет-София.
От 2006 г. и досега е Ръководител на Център по молекулна медицина.
От 21.02.2008 г. и досега е Ректор на Медицински университет-София (ІІ-ри мандат).
От 2012 г. и досега е Председател на съвета на ректорите на ВУ в Р България (ІІ-ри мандат).
От 2012 г. и досега е Член на настоятелството на БАН.

Специализации и позиции заемани в чужбина

От 1991 г. до 1994 г. – Специализация в Лабораторията по клетъчна и молекулярна биология, INRA, Jouy en Josas, Франция.
През 1993 г./1994 г. е със статут на гостуващ професор в лабораторията.

Научна продукция

Публикации в научни списания
Общ брой публикации 262
От тях
На латиница са 183
На кирилица са 79
Има импакт фактор: 477,563 (база данни 2013)
Има цитируемост (брой цитати) над 3222.

Статията: “Neychev K, Mitev V. The biochemical basis of the neurobehavioral abnormalities in the Leich-Nyhan syndrome. Med Hypotheses 63, 2004, 131-134” е цитирана в последните издания на двете най-авторитетни Биохимии в света:

1. Robert K. Murray, Daryl K Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated Biochemistry, 27th Ed. pp 692. Section IV. Structure, Function, & Replication of Informational Macromolecules. Discussed: purine nucleotides; pyrimidine nucleotides.
See p.310 www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=2331704.

2. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, and Lubert Stryer (May 19, 2006). Biochemistry. 6th ed. pp 1026. W. H. Freeman. ISBN-10: 0-7167-8724-5. In “Defects in Nucleotide Biosynthesis”, see p.729 – Selected Readings

Книги

Има издадени 7 монографии, 2 от които на английски език.
Има авторско участие в 2 издадени учебни пособия.

Научно ръководство

Научен ръководител е на общо 43 докторанти.
От тях в текуща докторантура са 12 докторанти, пред защита са 8 докторанти и защитили докторантура са 23-ма докторанти.
Чуждестранен консултант е на 5 докторанти.

Награди – над 50

От тях по-значими:
През 2006 г. е обявен за „Учен на годината” от МОН,
През 2008 г. е награден с Юбилейна старопрестолна грамота „100 години независима българска държава” за особенни заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм, която е връчена от Министър-председателя на Р България
През 2010 г. е избран за „Почетен Гражданин на град Враца”.
През 2010 г. е избран за Почетен Гражданин на град Мизия,
През 2010 г. е награден с Почетна Грамота от Кралство Йордания за развитие на Българо-Йорданските връзки.
През 2011 г. му е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на Пловдивския медицински университет.
През 2012 г. е награден с Почетен знак на гр. Русе.
През 2012 г.е избран за Почетен Гражданин на Община Горна малина.
През 2012 г. е награден с Юбилеен почетен знак „225 години Лвовски национален медицински университет”.
През 2012 г. му е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза" на Лвовски национален медицински университет.
През 2014 г.е избран за Почетен Гражданин на гр. Русе.
През 2014 г. става носител на „Награда за изключителни заслуги към МУ-София” (досега единствена).
През 2014 г. за втори път е обявен за „Учен на годината” от МОН.
През 2014 г. му е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на университета в гр. Патра, Гърция.
През 2015 г. му е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на Техническия университет - гр. Варна.
През 2015 г. му е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на Universita degli Studi Ecampus Novedrate, Италия. (званието е присъдено от академичния съвет на 16 януари. Очаква се одобрение и от Министерството на образованието на Република Италия).

Проф. Митев е първи или последен автор в преобладаващата част на публикациите.
Научната продукция на проф. Митев почти изцяло (95%) е изработена в България в Лабораторията по клетъчна сигнализация, която той основава през 1995 г. и от тогава досега е нейн ръководител.
Проф. Митев е основоположник на школа по клетъчна сигнализация, която е уникална за България и страните от източна Европа. Изследва се мрежа от сигнални пътища и молекули, участващи в нормалната и малигнена клетъчна пролиферация, диференциация и апоптоза. Структурата на Лабораторията по клетъчна сигнализация обхваща на практика почти всичко в областта на клетъчната биология. Състои се от три секции: Анализ и синтез на биологично активни вещества, Клетъчна сигнализация и Молекулярна генетика и молекулярна биология. Последната секция е разделена на 3 групи, ръководени от хабилитирани лица. Лабораторията е гръбнакът на Центъра по молекулна медицина (ЦММ), който проф. Митев ръководи от 2006 г.
В Лабораторията по клетъчна сигнализация работят около 30 хабилитирани преподаватели, асистенти, докторанти и специалисти на средна възраст под 35 години. Пет млади доценти ръководят отделните секции на Лабораторията по клетъчна сигнализация, което обяснява броя публикации за 2014 г., който е 35 научни публикации.

Административна дейност

Като Ректор на МУ-София, проф. Митев в условията на тежка криза успя да повиши реалните доходи на 1800 служители 3 пъти, увеличи преходния остатък на МУ-София от 7 милиона на близо 90 милиона лева, а броят на чуждестранните студенти се увеличи 3 пъти. Всеки 5-ти чуждестранен студент в България се обучава в МУ-София. През същия период чрез спечелени проекти бяха ремонтирани и оборудвани зали, аудитории, лаборатории, кабинети на стойност над 30 милиона лева. Това позволи през 2014 г. Академичният съвет на МУ-София да приеме инвестиционна програма за строеж на 4 нови учебно-административни сгради и луксозно общежитие на предварителна стойност около 100 милиона лева. От 2014 г. Медицински университет-София е най-добрият университет в България според Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА), а от създаването на рейтинговата система на МОН, МУ-София е неизменно на първо място по всички направления. МУ-София има изнесено обучение в гр.Никозия, Р Кипър и гр.Киасо в Конфедерация Щвейцария. С тази си дейност проф. Митев направи МУ-София пионер сред българските университети. Предстои откриване на филиали в Сан Марино и Германия. Оценката на преподавателите и студентите за дейността на проф. Митев бе дадена на при избора му за ІІ-ри мандат, когато за първи път в историята на МУ-София Ректорът се избира с пълно болшинство, като при таен вот от 376 гласували, проф. Митев получава 376 гласа ”ДА”.
Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, като Председател на съвета на ректорите на Висшите училища в Р България и член на настоятелството на БАН е в основата на тясното сътрудничество между Висшите училища и Българската академия на науките в областта на висшето образование и науката. Без това взаимодействие и взаимна подкрепа нямаше да е възможно приемането на оперативната програма за интелигентен растеж за периода 2014-2020. Редица законопроекти, касаещи развитието на висшето образование и науката са внесени в 42 и 43 НС по инициатива на Съвета на ректорите и лично на чл. кор.проф. д-р Ваньо Митев.

Статистически данни за цялостната научна дейност, от последните 5 години и след подаването на документи за конкурса за член кореспонденти през 2012 година

Досега, след избора му за член кореспондент през 2012 година, проф. д-р Ваньо Митев има 78 публикации с импакт фактор 181,696, 2 монографии на български език и една монография на английски език. Редактор и консултант е на книга, ръководи и участва в 80 проекта, има 9 защитили докторанти и 5 докторанти минали вътрешна защита, на които предстои защита на докторантурата.

Ваньо Митев

fACEBOOK mu

МУ

Новини