НАСТАНЯВАНЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Студентите в 1 курс, платено обучение, могат да подават документи
за класиране за общежитие до 11.09.2015. в съответния факултет или в 40Б блок.

Касирането ще излезе на 14.09.15г.
Срок за настаняване до 16.09.15 (включително).

Официалният сайт на университета www.students.mu-sofia.bg
Официалната Facebook страницата на Студентски съвет
Официалният сайт на Студентски съвет
В блок № 40б - Студентски град


СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 25 И 40Б БЛОКОВЕ, КОИТО СА ЗАЯВИЛИ, ЧЕ ЩЕ ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ В ДРУГ БЛОК НА МУ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЪОТВЕНТО В 25 И 40Б БЛОКОВЕ - ТУК

1. Последно класиране на студенти, некласирали се до този момент - ТУК
Настаняването се осъществява направо при управителите на съответните блокове.

2. Списък на студентите, които не са се класирали, поради липса на места във всички общежития на МУ - София - ТУК

При желание на тези студенти Настанителна комисия издава разменно писмо от 10:00 до 14:00ч. от понеделник до петък в 40 блок.

3. Студентите, които са живяли във вече ремонтираните стаи преди започването на цялостния ремонт, ще могат да се върнат обратно в стаите си след 30.09.14г, поради забрана от фирмата извършваща ремонта. Списъците с имената на заявилите желание да бъдат пренастанени до завършването на ремонта ще излязат на 12.09.14г(петък).

4. Настанителната комисия няма да заседава до края на септември, поради изчерпване на местата в общежитията на МУ-София.


Класиране II - класиране на студенти от МУ - София - ТУК

Уточнение: Това е само първата част от ІІ – ро класиране. Срокът за настаняване е до 10.09.14г. включително. Втората част от ІІ – ро класиране ще бъде обявено на 09.09.14г(вторник).

Класиране на І - ви курс за студентско общежитие за учебната 2014/2015 - ТУК
Срокът за настаняване на всички студенти е до 08.09.2014г. включително. Необходими документи: заверено уверение за записана учебна 2014/2015г., документ за самоличност и снимка паспортен формат.
Като срокът за настаняване на всички студенти от първи курс е до 08.09.2014г. /включително/.

Класирането на всички студенти от 2 до 6 курс, които са подали заявления в офиса на Настанителна комисия(КСБВУ),
намиращ се в студентски град, блок № 40б. Срокът за подаване на документите е от 29.08 до 05.09.2014г.

Необходими документи: заверено уверение за записана учебна 2014/2015г., документ за самоличност и снимка паспортен формат.

Резултатите ще бъдат обявени на 07.09.2014г. Срокът за настаняване е до 10.09.2014г. /включително/.
Документите на всички ненастанени до този момент студенти ще се приемат от 08.09.2014г. до 12.09.2014г., като резултатите ще бъдат обявени на 14.09.2014г.

След 14.09.2014г. Настанителна комисия ще заседава веднъж седмично. Промяна на стаите на вече настанените студенти ще става след края на кампанията.

Колеги, тези от Вас, които са живели до напускането си в блок №25 в ремонтирани стани, ще могат отново да се настанят в същите от 15.09.2014г. след 12:00ч.

Информация във връзка с текущият ремонт на 25-ти и 40-ти блок:

Искаме да ви съобщим, че настаняването в тези два блока се отлага не защото има закъснение в изпълняването на обществените поръчки, а защото продължават да текат допълнителни ремонтни дейности по стаите.