УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

КОМИСИЯ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Основен приоритет в работата на комисията са въпросите на учебния процес и учебните планове. Тя работи за актуализация на Правилника за учебната дейност в университета. Друг акцент в работата на Комисията по учебна дейност е оптимизирането на учебните практики. Комисията разглежда регулярно постъпили студентски предложения за оптимизация на учебния процес.
Председател на Комисията по учебна дейност - Георги Христов, 5 курс, спец. "Дентална медицина"

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.