СПОРТНА ДЕЙНОСТ

КОМИСИЯ ПО СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Комисията се занимава с организирането на масови спортни мероприятия за студентите от Медицински университет - София като футболен, баскетболен, боулинг и волейболен турнир. Друга инициатива на комисията е ежегодното провеждане на Ски купата на Ректора. Членовете и провеждат селекцията на студенти за участието им в междууниверситетски спортни мероприятия.
Председател на Комисия по спортна дейност - Костадин Балтаджиев, 3 курс, спец. "Фармация"
Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.