ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ

Основна дейност на комисията е подготвянето на промени в Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет. Друг акцент в работата и е подготвянето студентски предложения за промени в нормативната база на Медицински университет - София, касаеща студентите.
Председател на Комисията по правни въпроси - Кристиян Стойчев, 4 курс, спец. "Здравен мениджмънт"
Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.