ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

КОМИСИЯ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Основно занимание на комисията е координацията на контактите на Студентски съвет към Медицински университет - София с други студентски и младежки представителства и организации, с медиите и официалните институции. Инициатива на комисията са и организирането на благотворителни кампании и акции, Коледен бал и други развлекателни събития за студентите от университета.
Председател на Комисията по връзки с обществеността - Деница Добрева, 3 курс, спец. "Фармация"