МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност на комисията е координацията на контактите на Студентски съвет към Медицински университет - София с други сродни младежки и професионални организации в чужбина. Комисията работи приоритетно за създаване на условия за обмени на студентите от университета в страни от Европа и света. Комисията по международна дейност подпомага кандидатстването на студенти към Студентски съвет за финансиране на техни участия в международни конференции и сесии.
Председател на Комисия по международна дейност - Александра Кръстева, 4 курс, спец. "Здравен мениджмънт"

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.