СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ НА УЧАЩИТЕ

КСБВУ е в петчленен състав. Основна дейност на комисията е класирането и настаняването на студенти в общежитията на Медицински университет - София. МУ - София разполага с 8 жилищни входа ( в Студентски град и ЖК Лозенец) и с около 3000 легла. Заседанията на КСБВУ се провеждат веднъж седмично през учебния период с приемно време за студенти. Приоритет на комисията е удовлетворяването на жилищните нужди на учащите се в университета. Комисията разглежда жалби и разрешава възникващи битови казуси между студентите. Комисията работи в тясно сътрудничество с университетския отдел "Студентски общежития и столове".
Председател на КСБВУ - Йордан Христов, 6 курс, спец. "Медицина"
адрес: Студентски град, бл. 40, вх. Б, етаж 2
Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.