ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Студентски съвет на Медицински университет - София

Общото събрание на Студентски съвет е висш ръководен орган на Студентски съвет, в който участват всички студентски съветници, делегирани от всяко Факултетно студентско представителство (ФСП)/Студентско представителство (СП) на квотен принцип, съобразен с квотите на представителството в Академичния съвет (АС) на Медицински университет – София съгласно чл.35, ал.5 от Правилника за устройство и дейността на МУ – София и броя на студентите по структурни звена и представители на докторантите.

СЪСТАВ

1. Мюждиар Иззетова Дъглова Ф.№37065,МФ,6к
2. Лора Калинова Андреева Ф.№36873,МФ,6к
3. Мария Сашова Хаджийска Ф.№36872,МФ,6к
4. Елизабета Тододрова Янкова Ф.№37067,МФ,6к
5. Ивайло Атанасов Богомилов Ф.№36864,МФ,6к
6. Спас Димитров Керимов Ф.№37185,МФ,5к
7. Адолф Али Алакиди Ф.№37786,МФ,5к
8. Омар Худаир Албаяти Ф.№37514,МФ,4к
9. Славян Христов Тъмнев Ф.№37439,МФ,4к
10. Велислав Александров Пешев Ф.№38493,МФ,4к
11. Владислав Тошков Владимиров Ф.№37298,МФ,4к
12. Владислав Стефанов Андонов Ф.№37450,МФ,4к
13. Венелина Христова Савова Ф.№37483,МФ,4к
14. Ана Константинова Христова Ф.№37433,МФ,4к
15. Емил Светославов Стоименов Ф.№37533,МФ,3к
16. Кристина Христова Бенова Ф.№37599,МФ,3к
17. Беатрис Асенова Асенова Ф.№37736,МФ,3к
18. Илиан Стоянов Петров Ф.№37577,МФ,3к
19. Надежда Бочева Раковска Ф.№38007,МФ,2к
20. Видин Калинов Кирков Ф.№37966,МФ,2к
21. Даниел Здравков Дианов Ф.№37840,МФ,2к
22. Милена Величкова Клингова Ф.№38329,МФ,1к
23. Йоана Иванова Милушева Ф.№38142,МФ,1к
24. Даниел Георгиев Трендафилов Ф.№38196,МФ,1к
25. Ива Георгиева Великова Ф.№38229,МФ,1к
26. Огнян Здравков Москов Ф.№38280,МФ,1к
27. Мартина Петрова Димитрова Ф.№2739,МК,2к
28. Диян Пламенов Василев Ф.№2763,МК,2к
29. Йоанна Бориславова Лазова Ф.№2733,МК,2к
30. Тихомир Радионов Голийков Ф.№10905,ФФ,1к
31. Михаела Пенчева Вълчева Ф.№10874,ФФ,1к
32. Йоанна Йорданова Коеджикова Ф.№10668,ФФ,2к
33. Йоанна Руменова Владимирова Ф.№10763,ФФ,2к
34. Ясмина Веселова Хърльова Ф.№10578,ФФ,3к
35. Николай Пейчев Кънчев Ф.№10543,ФФ,3к
36. Вергин Исмаил Исмаил Ф.№10528,ФФ,3к
37. Вася Любомирова Влайна Ф.№10575,ФФ,3к
38. Яна Ангелова Ангелипкова Ф.№10454,ФФ,4к
39. Благослава Калинова Георгиева Ф.№10489,ФФ,4к
40. Димитър Тодоров Мутафов Ф.№14986,ФДМ,
41. Алпер Хайретин Йълмаз Ф.№15341,ФДМ,3к
42. Божидар Георгиев Сойтариев Ф.№15441,ФДМ,
43. Моника Християнова Балканджиева Ф.№15307,ФДМ,3к
44. Вероника Василева Василева Ф.№15261,ФДМ,3к
45. Илиян Андреев Иванов Ф.№15256,ФДМ,
46. Иван Георгиев Попов Ф.№15611,ФДМ,1к
47. Красимир Илиев Грозев Ф.№14715,ФДМ,
48. Стефан Николов Икономов Ф.№15606,ФДМ,1к
49. Милена Тодорова Ковачка Ф.№15467,ФДМ
50. Росица Александрова Маркова Ф.№р418змб,ФОЗ,2к
51. Мария Тихомирова Радева Ф.№р421змб,ФОЗ,1к
52. Зорница Радославова Вълчева Ф.№р424змб,ФОЗ,1к
53. Лиляна Николова Станчева Ф.№МС904,ФОЗ,2к
54. Магдалена Красимирова Горанова Ф.№р414змб,2к
55. Недялка Василева Гърбешкова Ф.№А308,ФОЗ,2к
56. Вероника Христова Бутракова Ф.№р360змб,ФОЗ,4к
57. Нино Колева Ф.№А334,ФОЗ,2к
59. Татяна Пламенова Уандие Ф.№МС840,ФОЗ
60. Николай Атанасов Гешев Ф.№М1318,ФОЗ,1к