КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

 

Елизабета Тодорова Янкова
Председател на Контролна комисия

Членове на Контролна комисия:
Йоанна Бориславова Лазова
Магдалена Красимирова Горанова
Стефан Николов Икономов
Михаела Пенчева Вълчева