ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

 1. Славян Христов Тъмнев
  Председател на Студентски съвет
 2. Божидар Георгиев Сойтариев
  Зам.-председател 
 3. Ясмина Веселова Хърльова
  Зам.-председател
 4. Алпер Хайретин Йълмаз
  Председател на Общото събрание
 5. Росица Александрова Маркова
  Главен секретар
 6. Мюждиар Иззетова Дъглова
  Председател комисия "Социално-битови въпроси на учащите"
 7. Видин Калинов Кирков
  Зам.-председател комисия "Социално-битови въпроси на учащите"
 8. Омар Худаир Албаяти
  Председател на комисия "Спорт"
 9. Вероника Василева Василева
  Зам.-председател на комисия "Спорт"
 10. Спас Димитров Керимов
  Председател на комисия "Научна дейност"
 11. Йоана Иванова Милушева
  Зам.-председател на комисия "Научна дейност"
 12. Йоанна Йорданова Коеджикова
  Председател на комисия "Връзки с обществеността"
 13. Надежда Бочева Раковска
  Зам.-председател на комисия "Връзки с обществеността"
 14. Мария Тихомирова Радева
  Председател на комисия "Международна дейност"
 15. Зорница Радославова Вълчева
  Зам.-председател на комисия "Международна дейност"
 16. Мартина Петрова Димитрова
  Председател на комисия "Учебна дейност"
 17. Тихомир Радионов Голийков
  Зам.-председател на комисия "Учебна дейност"