НОВИНИ

Общо събрание на Студентски съвет

Оценете
(1 глас)

Уважаеми колеги,

На основание чл.29 ал.3 т.11 от Правилника за устройство и дейността на Студентски съвет към Медицински Университет-София и т.5 от Преходни и заключителни разпоредби на гореупоменатия последно приет от Академичен съвет на 26.05.2015 година, Председателя на СС свиква редовно Общо събрание  на 16 февруари 2017 година от 17:30 часа в град София, място: ПУЦ (Предклиничен учебен център), улица Здраве 2, Аудитория 4.

Информация относно дневния ред на събранието, всички делегати на Студентски съвет могат да намерят в изпратените им на пощата покани.

Прочетена 803 пъти